national students project

Актуальні теми!

Вислови свою думку

Афоризм «Дня»

  • Пошук

Олекса ПІДЛУЦЬКИЙ: Портретний нарис у друкованій пресі (текст лекцій для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» по курсу «Журналістика»)

 Шановні студенти старших курсів! Мій колега, доцент О.Г. Підлуцький надіслав текст лекцій для курсу «Журналістський фах». Тим, хто бажає опанувати мистецтво написання портретного нарису, рекомендуємо.
 

* * *

 
Шановні друзі. На сайті моєї газети логічно розмістити розділи з посібника, частину монографії та інформацію про автора. Василенко М.К.
 

* * *

 
Василенко Микита Кімович (19.07.1956, м. Суми), д-р філол. наук, професор видавець, романіст. Закінчив 1978 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1982 аспірантуру, 2007 докторантуру ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1985–90 асист., з 1990 доцент, з 2011 – професор  кафедри періодичної преси.

 

* * *

 

ПЕРЕДМОВА
Розвиток газетно-журнальної справи в Україні – складний феномен, що  зумовлюється такими чинниками, як – рівень соціально-економічних відносин, запити суспільної свідомості і, чи не найголовніший, ступінь розвитку суспільної моралі тощо. Коли ми прагнемо, щоб мораль відповідала високим критеріям загальнолюдських моральних аксіом, маємо адекватно оптимізувати рівень буквально кожної газетної публікації -  від замітки до аналітичної статті,  щодня йдучи на крок попереду читача. А  це означає  – ні в якому разі не керуватися принципом “чого забажаєте?”, але свідомо, рядок за рядком переконувати свого потенційного респондента в правдивості постулатів давньогрецької філософії: “Живи великим і тоді життя не буде для тебе тягарем”. Останнє – просте, як все геніальне, тому і складне водночас.
На початку третього тисячоліття друковане слово стає не тільки розрадником й  порадником у ситуації, коли максимально загострилися проблеми, що їх раніше не знали наші попередники-журналісти. Йдеться про глобалізацію суспільства в цілому, коли фіаско ліберальної системи управління економікою в Сполучених Штатах веде до безробіття в Україні, а вирубка лісів в Амазонії до холодної зими в Старому Світі. Неправильне витлумачення принципів підходу до сексуального виховання молоді, нехтування проблемами окремої сім’ї призвели до поширення СНІДу, за темпами зростання якого ми опинилися на першому місці в Європі.
Ці проблеми стосуються всіх і кожного, тому завдання нинішньої генерації молодих журналістів, які стануть вивчатимуть  цей навчальний посібник, полягає в усвідомленні того незаперечного факту, що процес професійної освіти має відбуватися паралельно з процесом морального самовдосконалення. Слід абстрагуватися від меркантильних спокус, які чатують на хорошого журналіста, заважаючи йому дбати про головне – інтереси суспільства і, насамперед, цивілізаційний  поступ у цілому.
У цьому посібнику ви знайдете відповіді на всі питання, що стосуються організації нового видання, моральних і юридичних аспектів  журналістської творчості. З метою оптимізації викладу теоретичного матеріалу в кожному розділі наводяться приклади з досвіду практичної роботи українських і закордонних майстрів друкованого слова.
Розділи слід читати не вибірково, а студіювати їх по черзі, тоді теоретичні посилання і приклади складуться в чітку методологічну систему, базис, з якого  постане споруда, що її згодом назвуть вашою творчою майстерністю.
Так, опанувавши вступну частину і подумки випробувавши себе в ролі майбутнього видавця, ви маєте сторінку за сторінкою прочитати по черзі розділи, присвячені розвитку груп жанрів, пам’ятаючи  при цьому, що без знання структури репортажу неможливо написати аналітичний матеріал.. А художньо-публіцистична група жанрів багато в чому залежить від творчого осмислення різноманітних методів збирання фактичного матеріалу, прийнятних як для інформаційної, так і для аналітичної груп.
Друкована журналістика – справа універсальна, адже  вміння написати окремий матеріал  повинне доповнюватися візуальним баченням того, як цей матеріал буде проілюстровано на газетно-журнальній шпальті. Тож допомогу як журналістам-початківцям, так і майбутнім працівникам більд-редакцій надасть спеціальний розділ посібника,  присвячений питанням художнього оформлення друкованого видання.
Кожний розділ посібника містить у собі практичні поради, що стануть у пригоді студентам-журналістам. Приміром, значну увагу приділено заголовкам і підзаголовкам, першій і останній фразі, доцільності включення репортажних елементів в аналітичний матеріал, видам інтерв’ю, методам ефективного пошуку інформації, питанням взаємопереходу жанрів тощо.
Запропонований навчальний посібник має прагматичний характер: у ньому розглянуто всі етапи й форми журналістської діяльності – від зародження й  становлення видання  до забезпечення його стабільного виходу впродовж багатьох років. Враховано моменти, що стосуються гарантій гармонійної співпраці в межах особливого, творчого колективу журналістів різного віку, різних уподобань, професійного досвіду. У висновку до посібника автори пропонують студентському загалу разом поміркувати над можливими інваріантами розвитку жанрів преси, цього наріжного каменю всієї газетно-журнальної періодики.
Вивчення посібника неможливе без копіткого, проте, зрештою, вдячного самоконтролю.  Після кожного розділу наводиться список фахової літератури, що значно розширює діапазон творчого осмислення проблеми.
Також початківці-журналісти мають самостійно відповісти на контрольні запитання. Як показує досвід, відповіді на ці питання слід ретельно опрацьовувати під час семінарських  чи практичних занять з викладачем у межах нормативних чи спеціальних курсів.
Практика має завжди йти за теорією, але пропонований  посібник передбачає можливе повернення до теоретичних посилань з тим, щоб студенти, схильні до наукового аналізу, згодом реалізували себе в журналістикознавстві.
Отже, якщо наслідувати класичні методи пізнання: теорія – практичне відпрацювання, посібник з пресової журналістики стане не лише добрим порадником, а й  товаришем впродовж всього вашого творчого життя.

 

* * *

ВСТУП
Система жанроутворення в сучасній пресі являє собою надзвичайно складну, динамічну, часом малопрогнозовану організацію творчого процесу, що має на меті в кінцевому результаті сприяти поліпшенню сприймання читачем друкованої інформації. Оптимальне засвоєння цієї інформації в період нових соціально-економічних відносин передбачає значне зростання ефективності впливу на масову свідомість для досягнення конкретних економічних чи мегаполітичних результатів.

ТЕХНІКА І ПРИЙОМИ НАПИСАННЯ РЕПОРТАЖУ

 

Написати репортаж нескладно. Єдина умова – наявність таланту. Коли талант відсутній,  більшість журналістів прагне писати аналітику. 
Тому техніка і прийоми написання репортажу не можуть бути гарантією власне гарного репортажу. Однак,  техніка  може  значною мірою  компенсувати брак таланту. Зрештою, ми отримуємо якісний матеріал, що за всіма канонами жанру відповідає репортажу.
А щодо таланту як психофізіологічного і духовного явища, то всі бажаючі  можуть звернутися до життєвого досвіду французького письменника пана Селіна. Який пішов на Першу світову війну з посади бухгалтера, а повернувся  талановитим белетристом. Причиною такого кафкіанського перетворення стало поранення в голову. Проте даний експеримент настільки ризикований і маловивчений, що поки ми не можемо рекомендувати його для повторення.